BATTEAS FORLIGSINDSAMLINGSPROCES

Definition af indsamlingsprocessen i forbindelse med værdipapirsvig

Når institutionelle investorers værdipapirer er omfattet af en retssag angående værdipapirsvig, er det vigtigt, at investorerne handler på vegne af deres investorer, for at dække deres tab.  I tilfælde af at der indgås et forlig, kan investorerne bruge Batteas tjenester - som inkluderer omfattende indsamlingsprocesser og kravsindgivelser for at sikre, at de opfylder alle deres obligatoriske forpligtelser, på vegne af deres investorer.  Battea strømliner processen for investorerne og sikrer, at alle penge som skyldes til investorerne bliver identificeret, sporet og uddelt.  Trinene i en kravsindgivelse og indsamlingsproces er angivet som en oversigt nedenfor.

battea-data-collection
data-collection-2

1. DATAINDSAMLING

Sikker indhentning af data fra forskellige kilder, hvormed flere formater kan understøttes.

2. DATANORMALISERING

standardize-data

Standardiser data til systembehandlingskrav og sikre dataintegritet.

Bekræfte konti, skattenumre og handelsdatanøjagtighed med flere kontrolpunkter.

proprietary_intelligent_recording

Proprietær korrigering af dokumentation, registrering af mangler, og økonomiske undersøgelser.

3. KVALIFIKATIONSANALYSER

eligibility-analysis-2

Krydsreference transaktioner for at bestemme mulig forligskvalificering med en forligsdatabase der indeholder internationale sager og dokumenter, der går mere end 20 tilbage.

4. DOKUMENTVERIFIKATION

bettea-document-verification

Gennemsyn af værdipapirsaldoer og/eller handelsaktivitet, verifikation af dataintegritet og nøjagtighedskontroller.

5. ANERKENDT TABSBEREGNING (”RL”)

up-chart

Analysere fordelinger i hver forligsplan, og importere til proprietær kravsbehandlingssoftware, Claims Engine®, for at beregne RL, som bestemmer værdien af hvert krav i hvert forlig.

Find ud af, hvordan Battea kan genvinde bosættelser for din virksomhed

6. KRAVSINDGIVELSE

icon-claims-filing

Indgivelse og sporing af alle relevante krav med kravsadministratorer via en online indgivelsesproces der inkluderer USA og internationale krav, hvilket sikrer nøjagtige og komplette indgivelser til tiden.

7. KRAVSOVERVÅGNING

Spor statussen af de individuelle kravsindgivelser gennem deres livscyklus.

8. KOMMUNIKATION MED KRAVSADMINISTRATOR

icon-resolve-filing

Afstemme kravsindgivelse, løse kravsafvisninger og bekræfte realiseret tabsberegning (RL).

9. BETALINGSBEHANDLING

Kevin Hackett

Modtage og registrere forligskontroller, afstemme hver kendelse ift. interne data og klient-RL, undersøgelse og løsning af betalingsuoverensstemmelser.

battea-payment-processing

10. KLIENTRAPPORTERING OG GENNEMSIGTIGHED

Anvendelse af en intuitiv og brugervenlig klientportal med daglige rapporter, inklusive afventende krav og forligsbetalinger.

11. KONTINUERLIG OPLYSNINGSFLOW

icon-information-flow

Indgivelse af klientdata og omfattende forligsdatabase der kontinuerligt opdateres og overvåges, for at identificere udviklinger, og sikre komplette og nøjagtige indgivelser til tiden.

Anmod om mere information