BEHANDLING OG FORDELING AF TILDELT FORLIG

Claims Engine® sikrer en nøjagtig beregning af det anerkendte tab

ANERKENDT TABSBEREGNING

DIT ANERKENDTE TAB BRUGES SOM GRUNDLAG FOR ALLE FORLIGSBETALINGER OG AFSTEMNING AF UDBETALTE KENDELSER.  DET ER VIGTIGT.

I forbindelse med et forlig der involverer en værdipapirsvigsag, vil udtrykket anerkendt tab henvise til det økonomiske tab som en sagsøger har lidt, som defineret i forligsplanen for tildeling. Hvert sagsanlæg har sine egne regler til at bestemme det anerkendte tab - eller kravsværdi - for hver sagsøger. Disse regler er baseret på de specifikke påstande i hvert forlig. Et anerkendt tab repræsenterer den sande værdi af et krav, og er det specifikke nummer som bruges af kravsadministratoren når de beregner det tildelte probeløb for hvert krav. Det kan måske, eller måske ikke, svare til et faktisk eller markedstab.

Batteas behandlingsspecialister vil indlæse klientens transaktionshistorik i Claims Engine®, som er Batteas unikke behandlingssystem der matcher disse data med velkendte, nuværende forlig inden for værdipapirsvigsager, og nøjagtigt beregner et anerkendt tabtstal for hvert enkelt krav, som klienten er berettiget til.

OVERSÆTTELSE AF REGLERNE FOR HVERT KRAV TIL COMPUTERALGORITMER

Kontakt Os Angående Dine Data

Send Os En E-mail For Flere Oplysninger

Fortolkning og kodning af tildelingsplan

VED NØJAGTIGT AT KODE FORLIGSREGLERNE OG INDTASTE DEM I BATTEAS PROPRIETÆRE TEKNOLOGI, CLAIMS ENGINE®, KAN BATTEA SYSTEMATISK ANGIVE KLIENTENS BERETTIGELSE TIL ET BESTEMT FORLIG.

 

Når et forlig er bestemt, vil domstolen godkende en tildelingsplan der angiver de specifikke detaljer for hver sag, og kvalifikationskravene for forligsbetalingerne. Batteas beregningsmetodologi tager hensyn til de særlige regler i hvert forlig eller kendelse. Når en sag er afgjort, og domstolen udstøder en tildelingsplan, vil vores højtkvalificerede personale oversætte disse regler for forliget til computeralgoritmer, som derefter programmeres i virksomhedens proprietære database, Claims Engine®. Vi sammenligner klientens historiske handelsdata ift. disse algoritmer, for at bestemme forligskvalifikationen og endelig, værdien af kravet.

Vi kan bestemme det overordnede anerkendte tab pr. krav

KVALIFICEREDE INDGIVELSESANALYSER

DE KVALIFICEREDE INDGIVELSESANALYSER SAMLER ALLE FORLIG SOM KLIENTEN ER KVALIFICERET FOR, OG ANGIVER DET ANERKENDTE TAB FOR HVER SAG.

 

Battea Class Action Services behandler klientens historiske handelstransaktionsdata for at bestemme kvalifikationen til forlig inden for værdipapirsvigsager. Vha. vores proprietære teknologi, Claims Engine®, vil Battea matche historiske klienthandelsdata til helheden i forbindelse med oprettelse, afventning og fordeling af forligssager.

  • Når disse klientdata er sammenlignet med algoritmerne i Batteas forligsdatabase, kan vi præcist bestemme hvilke forlig en klient er berettiget til.
  • Vi beregner det anerkendte tab, som er tabet iht. de individuelle regler beskrevet i hvert forligs unikke tildelingsplan.
  • Efter en behandling af en klients fulde datasæt, vil vi derefter udarbejde en kvalificeret indgivelsesanalyserapport.

De kvalificerede indgivelsesanalyser samler alle forlig som klienten er kvalificeret for, og angiver det anerkendte tab for hver sag. Efter at have udarbejdet en kvalificeret indgivelsesanalyse, vil Battea udfylde de nødvendige krav hos de relevante kravsadministratorer for at sikre en fuld indsamling på vegne af klienten.