DATASIKKERHED

Overlegen datasikkerhed som beskytter klientdata og systeminfrastruktur

DATASIKKERHED OG OVERVÅGNING

En sikring af vores klienters proprietære og ekstreme følsomme handelsdata, har vores største opmærksomhed her hos Battea. Det er kun vigtigt Battea personale som har adgang til klientdata. Virksomheden har strenge håndteringspolitikker for klientdata, og anvender strenge brugergodkendelser for adgang, med et multiniveausystem og brugerdatabase audit-processer. Derudover er aktive alarmer og sikre overvågnings- og notifikationsegenskaber altid aktiveret. Battea overvåger konfiguration og filintegritet i hele den fysiske og virtuelle infrastruktur, foruden omfattende mediehåndteringsprocedurer.

Kontakt Os Angående Dine Data

Send Os En E-mail For Flere Oplysninger

DATAAUDIT

Alle Batteas håndteringsprocesser og systemer til kundedata er underlagt både interne og eksterne audits. Battea overholder de branche accepterede auditstandarder for tjenestevirksomheder, SSAE 18 (kort for Erklæring om standarder for attestforpligtelser nr. 18). Sarbanes-Oxley lovgivningen har sikret øget fokus på interne kontroller af værdsatte forretningspartnere.

Hos Battea ved vi, at ordentlige kontroller og processer er absolutte kritiske i forbindelse med sikringen af vores klienters oplysninger. Vi anvender avanceret teknologi kombineret med effektive procedurer, for at sikre integriteten og sikkerheden af vores klienters proprietære oplysninger.

Battea har med succes gennemgået en SSAE 18 eksamen foretaget af American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), og udfører en sådan audit årligt. Den officielle audit, som udføres af et uafhændigt auditfirma, leverer en omhyggelig bedømmelse af de implementerede interne kontroller, politikker og processer som bruges til at administrere Battea – Class Action Services værdipapirsvigsager og tjenester. Audit rapporten giver detaljer om Batteas fulde It-infrastruktur, inklusive oplysninger om sikkerhed, datakommunikationer, normalisering og verifikation, indgivelse og sporing af krav som er specifikke til vores værdipapirsvigtjenester. Batteas kernetjenester inden for værdipapirsvigsager OG deres datacenterudbydere overholder de strengeste standarder, og har gennemført SSAE 18 type II audits. Dette er en vigtig udemærkelse, eftersom vi har set mange virksomheder som hævder at overholde SSAE 18, men hvor det kun er deres eksterne udbydere som har gennemført disse audits med succes. SSAE 18 audits som ikke specifikt er udført for virksomheder med kravsindgivelse, kan være vildledende, og levere meget lidt gennemsigtighed når det kommer til den grundlæggende sikkerhedsarkitektur, procedurer og overvågning af de ansattes adgang til, og håndtering af data.