HANDELSDATAINDSAMLING OG MINING

Komplet og nøjagtige datafiler, som resulterer i indsamling af fulde kendelser

DATAINDHENTNING

DET FØRSTE TRIN I DATABEHANDLING, ER DATAINDHENTNING, EN NØGLEKOMPONENT I KLIENT INDKØRINGSPROCESSEN.

Komplet og nøjagtige datafiler, som resulterer i indsamling af fulde kendelser. En klient har måske adgang til transaktionsdokumenterne internt, men på andre tidspunkter kan det være nødvendigt at kontakte hovedmæglere eller andre agenter, for indhentning af datafiler. Pga. vores langvarige arbejdsforhold med hovedmæglere, fondadministratorer, varetagere og andre agenter, kan vi effektivt og inden for en rimelig tidsperiode, indhente disse datafiler. Fordi vores kontakter i disse virksomheder er bekendte med områderne og formaterne som der ledes efter i dataanmodningerne, kan vi overkomme forhindringerne ved at indhente disse data fra tidligere hovedmæglere.

For at sikre, at dataindhentningsprocessen kører optimalt, tildeler Battea en kontomanager til hver ny klient, som:

  • Koordinerer dataindhentning
  • Sporer processen i anmodningerne
  • Gennemser prøvefiler for en mere effektiv dataindlæsning
  • Kommunikerer udviklingerne til klienten angående dataindhentning og indlæsningsprocessen.

BATTEA HAR ET TEAM AF MEGET KVALIFICEREDE DATAANALYTIKERE, SOM OMHYGGELIGT GENNEMSER OG FORBEREDER EN KLIENTS FILER TIL BEHANDLING.

DATAINDLÆSNING

VED DATAINDLÆSNING FORBEREDER VI EN KLIENTS DATAFILER TIL BEHANDLING MED VORES CLAIMS ENGINE®, FOR AT BESTEMME KVALIFICEREDE INDGIVELSER OG ANERKENDT TAB.

Battea har et team af meget kvalificerede dataanalytikere, som omhyggeligt gennemser og forbereder en klients filer til behandling. Efter vi har indsamlet klientens transaktionsdata, vil vi indlæse dem i vores systemer til normalisering. Vi undersøger disse data for eventuelle mangler eller uregelmæssigheder, og standardiserer transaktionsoplysningerne fra forskellige kilder og formater, så de kan overholde kravene i vores databehandlingssystem. Hvis der er spørgsmål under dataindlæsningen, vil en repræsentant fra Batteas kundeservice kontakte klienten for at sikre, at disse problemer udbedres.

Kontakt Os Angående Dine Data

Send Os En E-mail For Flere Oplysninger

DATA- OG KONTOAUDITS

I DE SIDSTE FASER FØR INDGIVELSERNE UDFYLDES, VIL VI GENNEMGÅ DATA- OG KONTOCENSUS, SOM ER AUDITS DER DELES MED KLIENTEN FOR AT AFSPEJLE DE DATA- OG KONTOOPLYSNINGER SOM BATTEA HAR MODTAGET.

Datacensus-rapporten vil give en oversigt over alle klientens handelsoplysninger for at sikre komplette data, fremvise og fremhæve de modtagne data og datointervaller, antal transaktioner og andre vigtige noter. Vi undersøger faktorer såsom tidsrammer, konti, datakilder og værktøjer. Kontocensusen viser hver konto med ”betalt til” og ”sendt til” oplysninger. Når en klient modtager en nøjagtig bekræftelse af disse censuser, er de sikre på at:

  • Deres komplette data er blevet indhentet
  • Alle konti er repræsenteret nøjagtigt
  • Kendelsesprocessen vil være korrekt og rettidig

Vi arbejder tæt sammen med tildelte klientkilder for at bekræfte fuldstændigheden af oplysningerne, for at kunne gå videre til den næste fase i processen.

VI KALDER DETTE FOR ”ENESTÅENDE UNDTAGELSESHÅNDTERING.”

DATAANALYSER

FOR AT GARANTERE KVALITET, FULDSTÆNDIGHED OG ORGANISERING AF KLIENTDATA VED INDKØRINGEN, KRÆVES DER COMPUTERVÆRKTØJER TIL AT IDENTIFICERE ABNORMALITETER, ULIGHEDER OG MANGLENDE FORLIG I STORE DATAMÆNGDER.

Igennem årene har Battea udviklet et anderledes niveau af personalefærdigheder, værktøjer og processer ift. deres konkurrenter, hvilket resulterer i større inklusion og udelukkelse af afvisninger af vores klienters krav. Det resulterer også i inklusion af indgivelser hvor datarekonstruktion er umulig pga. tiden siden transaktionerne blev udført, men hvor omhyggelige ekspertberegninger kan præsenteres til kravsadministratorer og advokater for sagsøgerne. Denne metodologi illustrerer retfærdigheden ved inklusion, med de nyeste prismodeller for transaktioner og perioder med afstand, samtidig med den fulde værdi af mængden af transaktionerne bevares under værdipapirsvigretssagen. Vi kalder dette for ”Enestående Undtagelseshåndtering.”