INSTITUTIONELLE AKTIVLEDERE

Indsaml mere for dine klienter

INDGIVELSE AF VÆRDIPAPIRSVIGSAGER OG INDSAMLINGER FOR INSTITUTIONELLE AKTIVLEDERE

BATTEA TAGER SIG AF DE ANSVARLIGE FORPLIGTELSER, SOM INSTITUTIONELLE AKTIVLEDERE HAR I FORBINDELSE MED COMPLIANCE KRAV

Vores professionelle de udfordringer som virksomheder med investeringsstyring står over for, i særdeleshed i forbindelse med deres compliance, og deres behov for at opfylde deres forpligtelser som ansvarlige for at kræve forligsmidler i forbindelse med værdipapirsvigsager, pga. deres investorer. På trods af betydelige ressourcer mangler investeringsledere de specialiserede metoder, samt den nødvendige ekspertise til at spore hundredvis af værdipapirsvigsager, som hvert år afventer en afgørelse.

 

Battea – Class Action Services giver deres klienter inden for investeringsstyring en problemfri og effektiv løsning for de komplekse kravsindgivelser for værdipapirsvigsager og indsamlingsprocesser. Batteas omfattende teknologiske infrastruktur er udstyret til sikkert at håndtere en enorm volumen af handelstransaktionsdata, så de effektivt kan behandle forligskrav og indsamlinger.

Anmod om mere information

"BATTEA HAR INDSAMLET MILLIONER FOR VORES VIRKSOMHED”

"Processen når det kommer til retssager med værdipapirsvig har historisk set altid været en langvarig proces, der involverede indsamling og indsendelse af detaljeret dokumentation. Battea har strømlinet denne proces, samtidig med de sikrer de højeste standarder inden for fortrolighed og databeskyttelse. Der er ingen minusser i brugen af deres tjenester.”