KOMMENDE SAGSANLÆG

Værdipapirsvigsager: Tilmelding, framelding og internationale sager

VÆRIDPAPIRSVIGSAGER: FRAMELDINGSMARKEDER

REALTIDSANALYSER AF KLIENTENS HANDELSDATA VIL OGSÅ GIVE KLIENTEN DE OPLYSNINGER DE SKAL BRUGE TIL AT BESTEMME OM DE SKAL FRAVÆLGE EN SPECIFIK SAG.

 

For sagsanlæg med fravælgning - hovedsageligt i USA og Canada, vil Batteas porteføljeovervågning matche deres eksisterende database med nye indgivede krav ift. klientens porteføljeværdipapirer. Med en patenteret, proprietær søgeteknologi og enestående domæne ekspertise, vil Battea forberede en oversigt for hver indgivet sag, og forberede ad-hoc økonomiske analyser for hver klient som er påvirket af sagsanlægget, eller som er kvalificeret til at indgive et krav mod forligsfonden. Det giver klienten mulighed for at være informeret om et afventende sagsanlæg, eftersom det relaterer til deres værdipapirer, og hvor relevant, kan det bestemme om klienterne er velegnede og/eller interesseret i at få en mere aktiv rolle i sagsanlægget, ved at være hovedsagsøger. Realtidsanalyser af klientens handelsdata vil også give klienten de oplysninger de skal bruge til at bestemme om de skal fravælge en specifik sag. Som minimum vil klienterne være velinformeret om udviklingerne af disse sagsanlæg, idet de bevæger sig gennem sagsanlæggets livscyklus. Når en sag er afgjort, kan klienterne spore processen af forliget, deadlines for indgivelse, og status for fordelingerne, via klientportalen.

HOLDE KLIENTERNE VELINFORMEREDE OM UDVIKLINGERNE I SAGSANLÆGGENE, IDET DE BEVÆGER SIG GENNEM SAGSANLÆGGETS LIVSCYKLUS

INTERNATIONALE SAMLEDE HANDLINGER OG TILMELDINGSMARKEDER

BATTEA GIVER VORES KLIENTER SÅ MANGE OPLYSNINGER SOM MULIGT, FOR AT STØTTE DERES EVENTUELLE TILMELDING

 

Battea leverer tjenester relateret til samlede handlingssagsanlæg der indgives, eller som overvejes at blive indgivet, i retskredse over hele verden. Batteas mål er at hjælpe klienterne i at navigere og arrangere forskellige tilmeldinger og indgivelseskrav i forbindelse med sagsanlæg og forligsmuligheder uden for USA. Vi sporer mulige sagsanlæg i alle dets forskellige faser. Vi hjælper klienterne med at tyde og forstå de forskelle der findes mellem de forskellige sagsanlægsmuligheder som præsenteres af advokatfirmaer, sammenslutninger og fondsagenter. Dette inkluderer interviews med advokatfirmaerne eller sammenslutninger angående deres juridiske tilgang, og krav og vilkår for investordeltagelse.

Ved at give klienterne så mange oplysninger som muligt for at støtte deres eventuelle tilmelding, eller andre sagsanlægsbeslutninger, eftersom de henviser til forskellighederne i tilgang og eventuelle muligheder eller risici forbundet med forskellige sagsanlægs- og sammenslutningsvalg i forskellige sager, er et vigtigt grundlag for virksomheden.

Læs mere om internationale sager:

Petroleo Brasileiro S.A. Securities Litigation

Volkswagen Securities Litigation

Kontakt Os Angående Dine Data

Send Os En E-mail For Flere Oplysninger

ANTITRUST LITIGATION OVERVÅGNINGER

BATTEAS SAGSANLÆGSUNDERSØGELSESTEAM UDLIGNER ARBEJDSFORHOLD MED ADVOKATER DER INDGIVER ANTITRUSTSAGER, OG GENNEMSER ALLE PRESSEMEDDELELSER OG OFFENTLIGT TILGÆNGELIGE KILDER FOR SAGSANLÆGS I ANTITRUST-VÆRDIPAPIRSVIGSAGER

Iht. til det amerikanske justitsministerium, gælder de nationale antitrust-bestemmelser for stort set alle brancher, og ethvert forretningsniveau, inklusive fremstilling, transport, distribution og markedsføring. De forbyder et antal praksisser der begrænser handel, såsom prisfastsættelseskonspirationer, sammenlægninger af virksomheder der sandsynligvis vil reducere konkurrencen på bestemte markeder, og udnyttende handlinger som er beregnet til at opnå, eller bevare et monopol. For at støtte deres klienter, vil Batteas sagsanlægsundersøgelsesteam udligne arbejdsforhold med advokater der indgiver antitrustsager, og gennemser alle pressemeddelelser og offentligt tilgængelige kilder for sagsanlæg i antitrust-værdipapirsvigsager

Klienterne opdagede snart værdien af at arbejde sammen med Batteas ekspertundersøgere og analytikere når det kom til indgivelse af krav mod en forligsfond, som var relateret til Credit Default Swap (CDS) spredningsmanipulering. CDS-instrumenter vil hovedsageligt blive handlet uden for børsen (over-the-counter), og uden vigtige depotdokumenter angående disse transaktioner (som det var tilfældet med en betydelig del af denne sagsperiode). På overfladen så det ud som om, at mange af Batteas klienter ville indgive et ufuldstændigt krav, og nogle ville endda blive udelukket fra at indgive et krav, hvis de blot havde fyldt instruktionerne i de kommunikationer som blev sendt fra kravsadministratoren.

Men, Battea undersøgte omhyggeligt denne sag, og indså, at deres klienter ville gå glip af et stort pengebeløb, hvis disse oprindelige instruktioner blev fulgt. Som et resultat af Batteas undersøgelse, og forståelse af hvordan man søger efter disse transaktioner, indgav Battea et betydeligt modkrav mod forligsfonden på $1,86 milliarder, hvormed deres kvalificerede klienter kunne indgive krav på deres fulde værdi.

Vi forventer fuldt ud, at den kommende valutabørs (FX) og svindelsagen med rentesatserne vil kræve en lignende analyse og omhyggelighed, når det kommer til indgivelser mod forligsmidler. Batteas domæneekspertise inden for FX og relaterede rentesats-handelsmarkeder og teknologier, er uden sammenligning blandt deres konkurrenter. Batteas klienter som indgiver krav mod disse forligsmidler, vil drage fordel af deres enestående ekspertise.

EN AF BATTEAS HOVEDMÅL ER AT GIVE DERES KLIENTER SÅ MANGE OPLYSNINGER SOM MULIGT, FOR AT STØTTE DERES SAGSANLÆGSBESLUTNINGER

FUSIONER OG VIRKSOMHEDSOVERTAGELSER

ETHVERT SAGSANLÆG DER INDGIVES MOD FUSIONER OG VIRKSOMHEDSOVERTAGELSER, KAN MULIGVIS PÅVIRKE DIN PORTEFØLJE

Sandsynligheden for, at en fusionering eller virksomhedsovertagelse kan ende med et sagsanlæg, er steget de seneste år. Det er faktisk bredt rapporteret, at næsten enhver handel som involverer en offentlig virksomhed bliver udfordret ved domstolen, kort tid efter transaktionen er offentliggjort.

Fordi ethvert sagsanlæg der indgives mod en fusionering og virksomhedsovertagelse muligvis kan påvirke en klients portefølje, vil Batteas interne undersøgelsesteam overvåge og spore alle nye indgivede sagsanlæg mod fusioneringer og virksomhedsovertagelser, og endvidere forberede en kort oversigt for hver enkelt sagsanlæg.