PROCESUNDERSØGELSE OG SAGSSPORING

Kontinuerlig undersøgelse af nyheder angående kommende og nye værdipapirsvigretssager som er blevet indgivet

Retssager angående værdipapirsvig (USA/Canada)

MED ANVENDELSE AF FORSKELLIGE DATABASER, NYHEDER OG OFFENTLIGGJORTE DOKUMENTER, IDENTIFICERER, SPORER OG OVERVÅGER VI SAGSANLÆGGENE IDET DE BEHANDLES I DE FORSKELLIGE RETSSYSTEMER.

Battea har bevaret deres førende position i den altid skiftende verden af værdipapirsvigretssager, ved kontinuerligt at levere sagsanlægforskning og sagssporing for kommende og nye forlig inden for værdipapirsvig. I USA gennemser vi alle pressemeddelelser og kilder der er offentligt tilgængelige, som er relateret til Private Securities Litigation Reform Act fra 1995 (“PSLRA”), som henviser til omgående notifikationer om amerikanske værdipapirsvigretssager. Lignende offentliggørelse af sagsanlæg eksisterer i Canada, pga. det konkurrencemæssige miljø blandt advokatfirmaer inden for dette område.

Ved at anvende forskellige databaser, kan vi identificere, spore og overvåge sagsanlæg idet de bevæger sig gennem de forskellige retssystemer. Som en pioner inden for branchen, har Battea udviklet solide forhold med de advokatfirmaer i USA og Canada som indsender disse sager, så vi kan udføre enhver form for ekstra undersøgelser ved særlige sager, der forstærker vores interne undersøgelser i forbindelse med disse sagsanlæg.

GLOBALE EKSPERTER MED UFORLIGNELIG BRANCHEERFARING

LEVERER UNDERSØGELSE AF SAGSANLÆG OG SAGSSPORING

DEN ENESTE PLATFORM FOR ALT HVAD DU SKAL BRUGE I FORBINDELSE MED VÆRDIPAPIRSVIGRETSSAGER

portal-on-devices-8-18

INTERNATIONAL VÆRDIPAPIRSVIGSAGSANLÆG

OVERVÅGNING AF VÆRDIPAPIRSVIGRETSSAGER OVER HELE VERDEN

For at hjælpe vores klienter, overvåger vores internationale undersøgelsesteam af sagsanlæg de kommende sagsanlæg fra hele verden, og identificerer nye indgivelseskrav, og afventende løsninger fra samlede værdipapirsvigskrav. Vi matcher vores klienters handelshistorik ift. disse undersøgelser og mulige krav, så vi på et tidligt tidspunkt kan identificere indsamlingsmulighederne. Batteas medlemmer af det internationale sagsanlægsteam bliver eksperter på hver mulig sag, og hjælper vores klienter ved at identificere hvilke af disse muligheder der er mest relevant ift. deres handelsprofil.

Læs mere om internationale sager:

Petroleo Brasileiro S.A. Securities Litigation

Volkswagen Securities Litigation

SPORING AF VÆRDIPAPIRSVIGRETSSAGER

BATTEA OVERVÅGER SAGERNE FØR DE OFFICIELT INDGIVES PÅ INVESTORPLAN, OP TIL DERES MULIGE FORLIG FLERE ÅR SENERE.

Selv om Battea omhyggeligt overvåger nyligt indgivede værdipapirsvigsager, overvåger de også området for eventuelle forlig. Ved at spore fremskridtene i hver sag via deres forskellige faser, kan vi overvåge sagerne fra før de officielt indgives på investorplan, og indtil deres mulige forlig flere år senere. Vi er i stand til at udføre dette pga. vores omfattende netværk af oplysningskilder, såsom bl.a. advokatfirmaer, administratorer af værdipapirsvigretssager, samt juridiske og forretningsmæssige fagblade. Vi fokuserer på både indenlandske og internationale sager, hvor vi indhenter de seneste tilgængelige oplysninger, så vi på vegne af vores klienter kan reagere på ændringerne i det globale miljø for værdipapirsvigretssager.

 

MANGE AF DISSE PRODUKTER HANDLES UDEN FOR BØRSEN (OVER-THE-COUNTER), OG KAN DERFOR IKKE NEMT IDENTIFICERES MED TRADIITIONELLE SIKKERHEDSIDENTIFIKATORER

ANTITRUST SAGSFORLIG

DER KRÆVES SÆRLIG OPMÆRKSOMHED VED INDGIVELSE AF DISSE KRAVSTYPER, DA INVESTORERNE ELLERS KAN RISIKERE AT EFTERLADE MANGE PENGE.

 

Mens de fleste antitrustsager ikke specifikt er værdipapirsvigsager, kan disse to juridiske typer nogle gange overlappe hinanden, og resultatet er antitrustforligssager inden for værdipapirsvig. Eksempler på dette inkluderer credit default swaps antitrustforliget (som endte med et forlig på $1,86 milliarder i 2015), Private Equity forliget på $590 millioner, LIBOR, EURIBOR, TIBOR skandalerne og FX-svindelsagen.

Selv om disse forligsfonde er etableret til hovedsageligt at hjælpe berørte institutionelle investorer, vil mange af disse produkter blive handlet uden for børsen (over-the-counter), og er dermed ikke nemme at identificere med traditionelle sikkerhedsidentifikatorer. Der kræves særlig opmærksomhed ved indgivelse af disse kravstyper, da investorerne ellers kan risikere at efterlade mange penge.

Battea har udmærket sig særdeles godt i disse sager, ved at identificere disse transaktioner i klientdataudgivelser. Vores proprietære søgeteknologi og vores personales erfaring, gør Battea særlig kvalificeret til at forberede og forsvare disse komplicerede krav på vegne af vores klienter.