Sagsanlæggets livscyklus

Komplet og nøjagtige datafiler, som resulterer i indsamling af fulde kendelser

RETSLINJE FOR LITIGATIONSLIVSCYKEL

Hos Battea leder vi dig gennem ligeringens tidslinjeproces hvert trin på vejen. Nedenfor er en visuel gengivelse af processen fra start til slut opdelt over en to-årig tidsramme.

HÆNDELSE DER FORÅRSAGER SKADE TIL AKTIONÆR

Praktisk talt, vil begyndelsen til en værdipapirsvigretssag begynde, når en virksomhed oplever et betydeligt fald i deres aktiepriser.


NOTITS OM AFVENTENDE HANDLING FOR VIRKSOMHED SAGSØGT I BYRETTEN SENDT TIL AKTIONÆRER (I VISSE SAGER)

En værdipapirsvigretssag vil formelt begynde når virksomheden sagsøges i byretten, for påståede overtrædelser af nationale bestemmelser inden for værdipapirhandel. Typiske anklager vil inkludere udstedelse af falske eller vildledende erklæringer, tilrettelser af materiale, fejlagtige offentliggørelser og/eller regnskabsføring.

Notits om afventende handling sendt til aktionærer (i visse sager)

I visse sager vil en notits om afventende handling vedrørende et værdipapirsvigkrav blive sendt til aktionærerne. Dette er for at informere aktionærerne om, at der er anlagt en sag mod virksomheden. I tilfælde af at sagen ender med et forlig, vil en notits om forlig af værdipapirsvigsagen inklusive en formular med bevis på kravet, blive sendt til aktionærerne.

 

RETSSAG CERTIFICERET - FRAFALD AF SAG AFVIST, ELLER SAGEN SENDES TIL DOMSTOLEN

Der er tre mulige resultater:

  1. Sagen afvises,
  2. Frafaldelse af sagen afvises, og sagen sendes til domstolen, eller
  3. Frafaldelse af sagen afvises, og sagen ender med et forlig.

Størstedelen af sagerne der ikke afvises vil ende med et forlig, hvor meget få sager rent faktisk ender hos domstolen. Efter en anerkendelse af en frafaldelse af sagen, vil ’sagen’ blive certificeret af domstolen.

DOMSTOLEN GODKENDER FORLIGET - NOTITS OM FORLIG AF VÆRDIPAPIRSVIGSAGEN SENDES TIL AKTIONÆRERNE

Der er tre mulige resultater:

  1. Sagen afvises,
  2. Frafaldelse af sagen afvises, og sagen sendes til domstolen, eller
  3. Frafaldelse af sagen afvises, og sagen ender med et forlig. Størstedelen af sagerne der ikke afvises vil ende med et forlig, hvor meget få sager rent faktisk ender hos domstolen.

Efter en anerkendelse af en frafaldelse af sagen, vil ’sagen’ blive certificeret af domstolen. Notits om forlig af værdipapirsvigsagen sendes til aktionærerne

Medlemmerne af sagen modtager en ”Notits om forlig af værdipapirsvigsagen”, som giver investorer som ejede aktier under sagsperioden oplysninger om forliget, samt oplysninger som sagsøgeren skal indsende til kravsadministratoren for at indgive et krav om en del af forligsmidlerne. Denne notits indeholder flere vigtige komponenter:

  • Kvalifikationer, som bestemmer hvem er kvalificeret til at indgive et krav.
  • Oplysninger om tildelingsplanen der bestemmer hvordan skader eller ”Anerkendt tabt” vil blive beregnet.
  • Formular for kravsbevis, som skal bruges til den faktiske indgivelse.

Forligsnotitsen vil også indeholde vigtige datoer, inklusive deadlines for indgivelse af krav.


KRAVSADMINISTRATOR GODKENDT AF DOMSTOLEN

Når et forlig er blevet godkendt af domstolen, vil domstolen udpege en kravsadministrator til at administrere fordelingen af forligsmidlerne til medlemmerne af sagen.


SAGSØGER INDGIVER KRAV PÅ FORLIGSMIDLER.  FRAMELDING/INDSIGELSE OG DEADLINE FOR INDGIVELSE AF KRAV  SLUTDATO (HVIS NOGEN)

Kvalificerede sagsøgere skal udfylde formularen for kravsbevis, og indsende den til kravsadministratorerne for valideringog for at modtage deres del af forligsfonden.  Sagsøgere skal overholde forskellige deadlines for framelding, indsigelse, indgivelse af krav, og i tilfælde af at domstolen acceptere sene krav, vil den endelige dato hvor krav vil blive anerkendt, blive kendt som slutdatoen.

En investor kan vælge at framelde sig et krav, hvormed han/hun ikke længere vil blive set som værende en del af sagen, og som sådan ikke vil være kvalificeret til nogen form for indsamling i forbindelse med forlig af sagen. En investor som vælger at blive ekskluderet fra sagen, forbeholder sig retten til at indsende et individuelt krav mod virksomheden, som er adskilt fra hovedsagen. Investorer kan vælge denne retning hvis de mener, at dette sagskrav ikke repræsenterer deres interesser på en nøjagtig måde.


ADMINISTRATOR INDGIVER EN EDSVOREN ERKLÆRING TIL DOMSTOLEN FOR FORDELING

Efter kravsadministratoren har modtaget og behandlet alle krav i forbindelse med forliget, vil vi indsende en edsvoren erklæring til domstolen, som viser resultaterne fra kravsindgivelsesprocessen, samt planen for den oprindelige fordeling. Når denne edsvorne erklæring er godkendt af domstolen, vil kravsadministratorerne bestemme procentdelen af tab som skal betales, kendt som proration, og fordele de tilkendte midler til de individuelle sagsøgere.

FORDELING AF KVALIFICEREDE KRAV: OPRINDELIGE FORDELING/BETALING

Kravsadministratoren fordeler forligsmidlerne til kvalificerede sagsøgere i en oprindelige fordeling.  Sagen afsluttes når hele forligsfonden er fordelt. I en perfekt verden vil dette ske efter den første fordeling, men de fleste forlig inden for værdipapirsvigsager har en sekundær, og i nogle tilfælde, en tertiær fordeling.


TILBAGEHOLDT FORDELING (HVIS RELEVANT) SEKUNDÆRE/TERTIÆRE UDBETALINGER (HVIS RELEVANT)

Hvis der er tale om en stor sag, kan administratoren vælge at tilbageholde en del af forligsmidlerne, for at betale senere indgivne krav. Dette er kendt som tilbageholdelse, og sker efter den oprindelige fordeling.  Sekundære og tertiære udbetalinger fordeler de resterende forligsmidler blandt alle kvalificerede sagsøgere.

Kontakt Os Angående Dine Data

Send Os En E-mail For Flere Oplysninger