BATTEA PORTAL®

Kombination af moderne teknologisk infrastruktur med nyskabende forskning og værktøjer

BATTEA PLATFORMEN

LEVERING AF DEN NØDVENDIGE GENNEMSIGTIGHED FOR AT RÅDGIVE KLIENTERNE OM MULIGE HANDLINGER IHT. VÆRDIPAPIRSVIGSAGSANLÆG OG INDSAMLINGSINITIATIVER

Battea platformen kombinerer en moderne teknologisk infrastruktur med nyskabende forskning og værktøjer, for at give klienterne unik gennemsigtighed ift. værdipapirsvigsager. Bygget med Batteas proprietære teknologi, Claims Engine, tilbyder vores platform en solid sikkerhed af klientdata, kombineret med resultaterne af vores undersøgelser, for at holde klienterne informeret om relevante sager hvor de måske kvalificerer for deltagelse, hvad enten det er i egenskab af førende sagsøger, eller som et sagsmedlem, med ret til erstatning i forbindelse med et forlig. Battea har udført betydelige investeringer i forbindelse med opgradering af virksomhedens platform, for at levere en problemfri forbindelse mellem vores udforskning og klienternes handelsdata, hvilket giver den nødvendige gennemsigtighed til at rådgive klienterne om mulige handlinger iht. værdipapirsvigsagsanlæg og indsamlingsinitiativer

Denne skræddersyede, fuldt automatiserede og brugervenlige grænseflade inkluderer:

 • Indgivede værdipapirsvigsager
 • Modtagne forligsbetalinger
 • Afventende dokumentanmodninger fra kravsadministratorer
 • Overvågning og analyse af internationale værdipapirsvigsagsanlæg
 • Automatiserede klientspecifikke tabsanalyser for klienter som vælger at tilmelde sig sagsanlægovervågning
 • Analyser af nylig indgivne sager før en udnævnelse af førende sagsøger
 • Dybdegående sagsforskning og omfattende skadesbedømmelse
 • Nye funktioner indikerer om du har handlet med et relevant instrument under en værdipapirperiode
 • Forbedring af formatet for udskrivning på tværs af forskellige hjemmesider
 • Forskellige justeringer og formatteringsforbedringer til CSV-fileksport funktionen
 • Andre modifikationer til grænsefladen for at forbedre brugeroplevelsen

Betydelige behandlingskraft er nødvendig for at håndtere de store datamængder i vores forretning, sammenkoblet med et ekstremt højt sikkerheds- og pålidelighedsniveau

DEN ENESTE PLATFORM FOR ALT HVAD DU SKAL BRUGE I FORBINDELSE MED VÆRDIPAPIRSVIGRETSSAGER

portal-on-devices-8-18

KLIENTRAPPORTERING VEDRØRENDE INDGIVEDE VÆRDIPAPIRSVIGSAGER OG FORDELING AF KENDELSER

LEVERING AF ET HØJT NIVEAU AF GENNEMSIGTIGHED

 

Batteas klientrapportering leveres via vores sikre webportal, som giver et højt niveau af gennemsigtighed vedrørende statussen af klientens indgivede værdipapirsvigsager og fordeling af kendelser. Disse rapporter opdateres dagligt og indeholder oplysninger om sager hvor der er indsendt krav og som venter på betaling. Rapporterne for afventende krav, samt sager hvor der er modtaget forligsbetalinger. Rapporterne kan skræddersyes på portalen, så de giver yderligere fleksibilitet og dermed tilpasses klientens behov. For flere oplysninger om vores rapporteringsegenskaber, gå til Klientrapportering.

GLOBALE EKSPERTER INDEN FOR KRAVSINDSAMLING

Succesfulde indsamlinger. Enestående klientservice. Verdensklasses peers.